W związku z rosnącym zapotrzebowaniem lokalnego rynku na usługi wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych, firma podjęła działania w kierunku zmiany przeważającego przedmiotu wykonywanej działalności (PKD). Pierwsze oznaki zapotrzebowania rynku na usługi związane z wynajmem sprzętu i maszyn budowlanych zostały zaobserwowane w roku 2016. Wobec braku dostatecznej ilości podmiotów świadczących przedmiotowe usługi, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu wykonywanej działalności. Powyższe spotkało się z pozytywną reakcją lokalnych przedsiębiorstw budowlanych chętnie korzystających z usług wynajmu sprzętu budowlanego w naszej firmie. W kolejnych latach stopniowo zmianie ulegał poziom sprzedaży usług wynajmu maszyn i urządzeń w stosunku do wykonywanych usług budowlanych. W roku 2017 doszło do zawarcia pierwszych kontraktów długoterminowych, których przedmiotem był wynajem maszyn i urządzęń. Powyższe utwierdziło nas w przekonaniu o prawidłowości podjętych działań oraz kierunku rozwoju. Zwiększające się zapotrzebowanie na wynajem sprzętu budowlanego w minionym roku przyczyniło się do podjęcia decyzji o zwiększeniu poziomu finansowania zewnętrznego celem pozyskania nowych maszyn i urządzeń. Wstępnie wykonywane symulacje przewidują, iż w roku 2018 dojdzie również do przewyższającego udziału sprzedaży usług wynajmu w całości przychodów firmy. Konsekwencją podjętych założeń jest zmiana obowiązującego wpisu w CEiDG w zakresie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Podjęliśmy obecnie działania związane z wdrożeniem marketingu zewnętrznego. Dotychczas bowiem zawarte kontrakty długoterminowe ze stałymi odbiorcami nie stanowiły bodźca do podjęcia dalszych działań marketingowych, celem poszukiwania nowych odbiorców. 
W ramach oferty wynajmu sprzętu poniżej przedstawiamy podstawowy park maszyn i urządzeń budowlanych:
  • koparki kołowe
  • koparko ładowarki 
  • ładowarki 
  • zagęszczarki 
  • stopy wibracyjne
  • walce
  • samochody samowyładowcze