KLUCZOWE ZADANIA WYKONANE W OSTATNIM CZASIE:  
 • Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” (zadanie nr 12),
 • Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta Świętochłowice w Chorzowie” (zadanie nr 14).
 • Przebudowa drogi powiatowej leżącej w ciągu dróg 9409 S oraz 9411 S – „Przebudowa ulicy 75 Pułku Piechoty i ulicy Nomiarki w Chorzowie – Etap I”
 • Przebudowa drogi powiatowej leżącej w ciągu dróg 9409 S oraz 9411 S – „Przebudowa ulicy 75 Pułku Piechoty i ulicy Nomiarki w Chorzowie – Etap I – zamówienie dodatkowe”
 • Przebudowa drogi powiatowej leżącej w ciągu dróg 9409 S oraz 9411 S – „Przebudowa ulicy 75 Pułku Piechoty i ulicy Nomiarki w Chorzowie – Etap II”
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Chorzowie na odcinku od Pl. Piastowskiego do ul. Siemianowickiej”
 • Roboty drogowe na ul. Armii Krajowej w Chorzowie
 • Roboty drogowe na ul. Armii Krajowej w Chorzowie – wykonanie podłoża pod MCE”
 • Przebudowa ulicy Nomiarki w Chorzowie – rozbiórka istniejących komór żelbetonowych wraz z utylizacją materiału”
 • Przebudowa ulicy Nomiarki w Chorzowie – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, utylizacja materiałów z rozbiórki elementów ulic
 • Zatoka autobusowa – Chorzów ul. Nomiarki – przełożenie i regulacja studni kanalizacyjnych”
 • Zagospodarowanie terenu rozwoju infrastruktury okołoturystycznej wokół Piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”
 • Poprawa spójności komunikacyjnej powiatu Będzińskiego poprzez połączenie DK78 i DK86
 • Przebudowa ulicy Poprzecznej i ul. Teligi w Kłobucku”
 • Przebudowę drogi powiatowej nr S 9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie” 0531
 • Odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej do zapory w Przeczycach”
 • Zbiornik Przeczyce – drenaż zapora”
 • Przebudowa drogi 4700 S w Będzinie etap I
 • SKANSKA S.A Przebudowa lokalnych dróg gminnych na terenie Gminy Psary
 • SKANSKA S.A Modernizacja infrastruktury Sosnowca cz.5 przejście podziemne
 • SKANSKA S.A Chorzów ul. Wolności
 • SKANSKA S.A Chorzów ul. Dąbrowskiego
 • SKANSKA S.A Budowa Parku Techniki Wojskowej w Zabrzu
 • SKANSKA S.A Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi
 • BUDIMEX Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa w Dąbrowie Górniczej
 • BLASH Sebastian Blaszyński Wykonanie robót naprawczych w ramach czyszczenia oraz regulacji odcinka kanalaizacji
 • BLASH Sebastian Blaszyński Kompleksowe roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego
 • INŻYNIERIA S.A Utwardzenie parkingu płytami typu "JOMB" w Dąbrowie Górniczej
 • GMINA PSARY Wykonanie dwóch wjazdów i poszerzenia drogi ul. Strumyczej w Malinowicach
 • CENTRAL SERWIS Wykonanie prac naprawczych sprzętem ciężkim
 • CENTRAL SERWIS Wykonanie wymiennika poziomego wraz z robotami pomocniczymi
 • CENTRAL SERWIS Wykonanie prac remontowych
 • CENTRAL SERWIS Wykonanie wymiennika poziomego
 • MZDiM BYTOM Modernizacja nawierzchni drogowej i chodnikowej w obrębie pętli autobusowej przy ul. Felicjańskiego
 • TEDBUD Wykopy liniowe sprzętem ciężkim
 • "BLASZYŃSKI" Sebastain Blaszyński Wykonanie robót naprawczych-bezwykopowo
 • ZRB Jadosław Radomski Remont budynku budynku przy ul. Częstochowskiej 4 w Tarnowskich Górach
 • Budowa parkingu - Okrzei i Janty w Piekarach Śl. Remont jezdni ul. Równoległej w Czeladzi
 • Remont chodników w Czeladzi Remont chodnika przy 2918 S Rudziniec (Gliwice)
 • Budowa parkingu ul. Brzezińska Chorzów
 • Przebudowa S 9407 ul. Dąbrowskiego w Chorzowie
 • Przebudowa ul. Poprzecznej i Teligi w Kłobucku
 • Remont DK 78 i DK 86 w powiecie Będzińskim
 • Przebudowa ul. Kościuszki w Chorzowie
 • Inwestycje prywatne
 • Budowa parkingu przy Szkole nr 48 w Częstochowie
 • Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich
 • Przebudowa drogi powiatowej 9409 S i 9411 S I etap
 • Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4700 S w Będzinie etap II 2014